Tag Archives: imam hambali

Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal ( Imam Hambali )

Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal ( Imam Hambali )

MutiaraPublic.com – Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani adalah nama lengkap dari Imam Hambali. Beliau lahir tepatnya pada bulan rabi’ul Awwal tahun 164 H (780 M) di kota Baghdad, pada masa kepemimpinan Khalifah Muhammad al-Mahdi dari Bani abbasiyyah ke III. Nasab beliau yakni Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin ...

Read More »