Tag Archives: orang sholeh

Inilah Tanda Orang Sholeh

Tanda Orang Sholeh

  Syaqiq Ibnu Ibrahim ditanya, “Bagaimana dapat mengetahui sayakah orang sholeh tersebut. Apakah dikarenakan orang-orang berkata, ‘Saya orang sholeh ?’ “ Syaqiq Ibnu Ibrahim menjawab, “tunjukan rahasiamu pada orang sholeh bila mereka ridha kamu termasuk golongan mereka.” Tawarkan dunia pada nuranimu. Jika kau menolaknya, itulah salah satu tanda. Hadapkanlah maut pada dirimu. Apabila kau berani menerima, maka kaulah orang sholeh itu. ...

Read More »

Akan Datang Seseorang Lelaki Penghuni Syurga ?

Akan Datang Seseorang Lelaki Penghuni Syurga

MutiaraPublic.com – Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa’i, Anas bin Malik r.a. menceritakan suatu peristiwa yang dialaminya pada suatu majelis ketika bersama Rusulullah SAW.Anas bercerita, “Pada suatu hari kamu duduk bersama Rasulullah SAW., kemudian beliau bersabda : “Sebentar lagi akan muncul dihadapan kalian seorang laki-laki penghuni syurga.”Tiba-tiba muncullah lelaki Anshar yang janggutnya basah dengan air wudhlunya. Dia ...

Read More »

Bagaimana Menggapai Cinta Allah ?

Bagaimana Menggapai Cinta Allah ?

  Membaca Al Qur’an. Membaca Al-Qur’an dengan benar, tadabbur [panghayatan] dan memahami serta mengamalkannya dengan baik. Mengerjakan Amalan Sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah menyempurnakan amalan-amalan wajib. Banyak Berdzikir Kepada Allah. Selalu dzikirullah [mengingat dan menyebut nama Allah] dalam segala situasi dan kondisi dengan hati, lisan dan perbuatan. Memenangkan Yang Dicintai Allah. Mengutamakan kehendak dan apa ...

Read More »